اگر جنس و کالای نو یا دست دوم سالمی دارید که فکر میکنید می تواند در خدمت رسانی موکب به زائران ما را یاری کند از طریق این فرم می توانید آن را اهدا کنید

واگذاری کالا