اسکان

مهمانسرا و پذیرایی

بیمارستان صحرایی

ستاد گمشدگان

محافل قرآنی، غرفه کودک، پاسخگویی مسائل شرعی به چهار زبان ترکی انگلیسی عربی و اردو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید